Inruilgarantie


AM Inruilgarantie

Zekerheid over de verkoop én opbrengst van uw huidige woning

U heeft het huis gezien waar u van droomt? De volgende stap in uw wooncarrière?

Dan wordt u al snel geconfronteerd met vragen over uw huidige woning waarop u graag antwoord wilt. 'Hoe hoog zal de opbrengst zijn?' 'Wordt mijn huis wel snel of op tijd verkocht?'

Deze onzekerheden kunnen wij voor u wegnemen met de AM Inruilgarantie!

Wat betekent de Inruilgarantie voor u?
AM biedt u de mogelijkheid uw huidige woning in te ruilen als u deze niet op tijd verkocht heeft. Dé verzekering dat u niet met dubbele woonlasten geconfronteerd wordt.

Zijn er nog meer voordelen?
Jazeker! Doordat AM in samenwerking met een NVMmakelaar de waarde van uw huidige woning vooraf vaststelt, heeft u zekerheid over de opbrengst daarvan. Zo worden onaangename verrassingen voorkomen. Bovendien kunt u dan eenvoudig vooraf bepalen hoe hoog uw maandlasten zullen zijn. Kortom zekerheid boven alles, dat is de AM Inruilgarantie!

Spelregels AM Inruilgarantie
 • Uitsluitend van toepassing op AM-projecten met het logo '100% INRUILGARANTIE'!
 • Inruilgarantie geldt voor bestaande woningen met een onderhandse verkoopwaarde tot maximaal 80% van de VON-prijs van de AM-nieuwbouwwoning, exclusief bouwrente en saldo meer- en/of minderwerken.
 • De onderhandse verkoopwaarde van uw huidige woning (hierna ook genoemd: 'de Inruilwoning') zal worden vastgesteld door een NVM-taxatie, in opdracht van AM.
 • De inruilprijs voor de Inruilwoning bedraagt maximaal 100% van de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde van de Inruilwoning. Vóór de aankoop van de AM-nieuwbouwwoning ontvangt u van AM een aanbieding tegen welke inruilprijs AM uw Inruilwoning wilt kopen.
 • In geval van aanvaarding door u van de aanbieding van AM voor uw Inruilwoning, zal de koop tot stand komen tegen de inruilprijs door ondertekening van een koopovereenkomst.
 • In het geval de eigendomsoverdracht van de AM-nieuwbouwwoning aan u - om welke reden dan ook - niet plaatsvindt, kan de koopovereenkomst voor de Inruilwoning worden ontbonden.
 • Bij totstandkoming van een koopovereenkomst voor uw Inruilwoning, bent u aan AM een kostenvergoeding verschuldigd van 0,5% van de inruilprijs, vermeerderd met btw.
 • AM is, zonder opgaaf van redenen, gerechtigd af te zien van het doen van een aanbieding en daarmee van het kopen van uw huidige woning.
Verkoopprocedure inruilwoning
 • In geval van totstandkoming van een koopovereenkomst voor uw Inruilwoning, treedt de verkoopprocedure van de Inruilwoning in werking.
 • De verkoop van de Inruilwoning wordt door u - vanaf een in de koopovereenkomst vastgelegde datum - exclusief in handen gegeven van AM en door AM ingeschakelde makelaar(s).
 • AM zal de Inruilwoning in verkoop brengen tegen een door haar vast te stellen vraagprijs en/of verkoopprijs.
 • AM verkrijgt van u alle medewerking aan de bezichtiging van de Inruilwoning met aspirant-kopers. Door uw wordt er voor zorggedragen dat de Inruilwoning correct en in goede staat is en blijft: het bezichtigen waard dus.
 • De Inruilwoning blijft voor uw rekening en risico tot het moment van eigendomsoverdracht aan AM dan wel aan een derde-koper (o.a. verzekeringen).
Afname inruilwoning door AM
 • In de koopovereenkomst voor de Inruilwoning is vastgelegd op welk moment de eigendomsoverdracht aan AM uiterlijk zal plaatsvinden;
  - ofwel één maand na oplevering van de AM-nieuwbouwwoning bij in aanbouw zijnde projecten;
  - ofwel drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst.
Overeenkomst Inruilgarantie
 • De afspraken omtrent de AM Inruilgarantie zullen tussen u en AM in een koopovereenkomst worden vastgelegd.